Shortlist

CGI

Maksym Khirnyy - Mondlicht Studios

Germany

Maksym Khirnyy - Mondlicht Studios

Anton Watts

United States

Anton Watts

Saddington Baynes

United Kingdom

Saddington Baynes

BOOM CGI

United Kingdom

BOOM CGI

Easton Chang

Australia

Easton Chang

Saddington Baynes

United Kingdom

Saddington Baynes

BOOM CGI

United Kingdom

BOOM CGI

Saddington Baynes

United Kingdom

Saddington Baynes

Saddington Baynes

United Kingdom

Saddington Baynes

Maksym Khirnyy - Mondlicht Studios

Germany

Maksym Khirnyy - Mondlicht Studios